BỘ LOA SIÊU TRẦM KHÔNG DÂY

Một bộ bao gồm một máy phát và máy thu, thực hiện một quá trình ghép nối đơn giản đồng bộ máy phát và máy thu khi lần đầu tiên chúng được sử dụng; sau đó, máy được tự động kích hoạt khi sẵn sàng để sử dụng.


GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Một bộ bao gồm một máy phát và máy thu, thực hiện một quá trình ghép nối đơn giản đồng bộ máy phát và máy thu khi lần đầu tiên chúng được sử dụng; sau đó, máy được tự động kích hoạt khi sẵn sàng để sử dụng.

Wa 2 3

Sản phẩm tương tự

SB36

6,900,000₫

SB 40

9,500,000₫