5%
 Gate  Gate

Gate

3,220,500₫

3,390,000₫

5%
 Loa không dây RW-1  Loa không dây RW-1

Loa không dây RW-1

4,655,000₫

4,900,000₫

5%
 Loa The Three  Loa The Three

Loa The Three

9,025,000₫

9,500,000₫

5%
 Dàn âm thanh 5.1 Klipsch RSB-8  Dàn âm thanh 5.1 Klipsch RSB-8

Dàn âm thanh 5.1 Klipsch RSB-8

10,925,000₫

11,500,000₫

5%
 Ampli Power Gate  Ampli Power Gate

Ampli Power Gate

11,400,000₫

12,000,000₫

5%
 Dàn âm thanh 5.1 Klipsch RSB-14  Dàn âm thanh 5.1 Klipsch RSB-14

Dàn âm thanh 5.1 Klipsch RSB-14

18,525,000₫

19,500,000₫